Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Cele kursu:

  • zapoznanie uczestników kursu z założeniami i zasadami systemu językowo-migowego, łączącego w sobie równolegle dwie odmiany języka - mówioną i miganą
  • praktyczna nauka języka migowego w postaci pełnego zestawu znaków daktylograficznych oraz haseł ideograficznych, w ramach których zawiera się ponad 600 podstawowych znaków migowych
  • przygotowanie uczestników do podjęcia kursu języka migowego II stopnia

Program jest dodatkowo wzbogacony o treści z zakresu naturalnego języka migowego, jego struktury gramatycznej, kultury głuchych ich spostrzegania i odbierania świata.

Adresaci:
Kurs kierowany jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników placówek oświatowych, specjalnych, terapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wszystkich innych osób, które w swojej pracy obcują z osobami niesłyszącymi lub spotykają takie osoby w swoim najbliższym otoczeniu.

Maksymalna liczba uczestników: 14.

Terminy i czas trwania: Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych i będzie prowadzony w trybie weekendowym.

Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Cennik:

  • 520,00 zł – opłata regularna za cały kurs
  • 490,00 zł – opłata za kurs dla studentów, słuchaczy i absolwentów PWSNS w Gdyni

Cena obejmuje opłatę za uczestnictwo w warsztacie, materiały oraz poczęstunek.

Uczestnicy na zakończenie zajęć otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
PWSNS w Gdyni zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu i/lub odwołania zajęć w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników.