Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Specjalność: Doradztwo zawodowe i poradnictwo edukacyjne z coachingiem i mentoringiem
Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny

Program obejmuje:

 • diagnostykę psychologiczną, narzędzia i metody pracy doradcy zawodowego
 • mentoring, coaching rozwoju osobistego i zawodowego
 • metody i narzędzia pracy w zawodzie nauczyciela
 • zagadnienia związane z przetargami, zapytaniami ofertowymi i pracami w projektach
 • naukę języka obcego w formie lektoratu
 • praktykę zawodową w wymiarze trzech miesięcy

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia będziesz przygotowany/-a do pracy w charakterze:

 • doradcy zawodowego w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, ochotniczych hufcach pracy oraz podmiotach typu gminne centra informacji
 • doradcy personalnego w agencjach zatrudnienia
 • nauczyciela - doradcy zawodowego w placówkach edukacyjnych
 • mentora, coacha rozwoju osobistego i zawodowego
 • wykładowcy, moderatora