Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Termin - 18-19.08.2017

Pomorska Wyższa szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni zaprasza na kurs doskonalący Arteterapia w edukacji i terapii.

Cele kursu:
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez poznanie różnorodnych, nowatorskich, kreatywnych metod i technik pracy indywidualnej i grupowej z zakresu: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, dramy i relaksacji,
- poznanie terapeutycznego wymiaru rysunku, malarstwa, ruchu i słowa w procesie usprawniania i rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami,
- nabycie umiejętności kompensowania potrzeb dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką

Adresaci:
Kurs kierowany jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, pracowników świetlic terapeutycznych i innych placówek mających charakter terapeutyczny i rozwojowy, pracowników i wolontariuszy NGO oraz wszystkich osób, które dbają o rozwój swoich podopiecznych (dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych).

Trenerka:
Joanna Teresa Wcześny – tyflopedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta, członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę, wieloletni wykładowca Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni, praktyk, osoba pełna energii, pasji, zaangażowana w edukację i rozwój zarówno swój, jak i innych osób.
Nasi studenci mówią o Pani Joannie tak: „Widać, że praca i pasja dla Pani Joanny to to samo”.

Termin i czas trwania:
- kurs przyspieszony 16 godz. dydaktycznych (45min.): 18-19.08.2017r., w godz. 9.00 - 16.00

Cennik:
- opłata 170,00zł za cały kurs (uczestnictwo, materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek)
- zniżki dla absolwentów, słuchaczy i studentów PWSNS w Gdyni – cena za kurs 130,00zł

PWSNS w Gdyni zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu i/lub odwołania zajęć w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników.

Formularz zgłoszeniowy: do pobrania TUTAJ

PWSNS w Gdyni zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu i/lub odwołania.