Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Specjalność: Wczesna edukacja z TIK
Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny

Program obejmuje m.in.:

 • zagadnienia dotyczące pracy dydaktyczno - wychowawczej realizowanej w przedszkolu i szkołach podstawowych w klasach I-III; pełne przygotowanie do prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej dla przedszkoli i szkół podstawowych (I etap edukacyjny) 
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli
 • warsztaty kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów
 • praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu
 • praktyczną psychologię nauczania i uczenia się
 • dobre praktyki - badania pedagogiczne i psychologiczne
 • aktywne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • ewaluacja pracy dydaktycznej
 • naukę języka obcego w formie lektoratu
 • praktykę zawodową w wymiarze trzech miesięcy

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia będziesz przygotowany/-a do pracy w charakterze:

 • nauczyciela wiodącego i wychowawcy w przedszkolu i szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym (klasy I-III)
 • opiekuna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • nauczyciela/trenera kształcącego kompetencje kluczowe u uczniów
 • nauczyciela/trenera TIK