Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Specjalność: Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształtowaniu kompetencji kluczowych
Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny

Program obejmuje m.in.:

 • praktyczna psychologia nauczania i uczenia się
 • dobre praktyki - badania pedagogiczne i psychologiczne
 • podstawy wychowania i kształcenia
 • metodyka i dydaktyka
 • zagadnienia profilaktyki pedagogicznej
 • warsztaty kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów
 • praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu
 • graficzne programy użytkowe 
 • naukę języka obcego w formie lektoratu
 • praktykę zawodową w wymiarze trzech miesięcy

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia będziesz przygotowany/-a do pracy w charakterze:

 • nauczyciela-pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • nauczyciela/trenera kształcącego kompetencje kluczowe u uczniów w przedszkolach
  i szkołach podstawowych
 • grafika komputerowego, pracownika agencji reklamowej i PR